Installera WordPress

Skriv ut Skriv utInstallera WordPress:

Manufrog webbhotell:
(och andra som har cPanel installerat)

Har du Manufrog så är det bara att logga in på cPanel och sen klicka på Fantastico > WordPress och välja installera och följa guiden Softacuolus och ikonen WordPress där. Det kan hända den inte syns om du bytt skin på själva cPanel så byt då till nån annan och kika runt lite. Du kan installera hur många du vill bara du väljer en annan katalog varje gång..

One.com webbhotell:
(och övriga där man måste installera manuellt)

 • Gå till Svenska sidan för WordPress
 • Ladda där hem ZIP-filen. (eller om du föredrar en annan)
 • Packa sedan upp den filen och du kommer att se en katalog ”wordpress” innehållande en massa filer och 3 kataloger.
 • Öppna sedan filen wp-config-sample.php i nån texteditor typ Anteckningarna eller ännu bättre Notepad++ och redigera den enligt nedan.
 • Skicka sedan allt detta (som finns i katalogen wordpress) till ditt serverutrymme, antingen direkt i ”roten” eller i nån underkatalog typ wp, blog, blogg, db.. ja vad du vill WordPress skall ligga. Tänk på att det ligger i en katalog vid namn wordpress så vill du inte den skall ingå i adressen så skicka bara innehållet.

Redigera där de första 4 raderna som börjar med define:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
/** Namnet på databasen du vill använda för WordPress */
define('DB_NAME', 'ange_databasnamn');
 
/** MySQL-databasens användarnamn */
define('DB_USER', 'ange_databasanvandare');
 
/** MySQL-databasens lösenord */
define('DB_PASSWORD', 'ange_databaslosenord');
 
/** MySQL-server */
define('DB_HOST', 'localhost');

Här ska du alltså ändra detta som står mellan ' ' och på den första så anger du alltså det databasnamn du fått rörande ditt abonnemang på ditt webbhotell. På fält 2 ditt namn tillhörande den databasen. På fält 3 skall du ange lösenordet till denna. Den sista och nedersta brukar i de flesta fall vara just localhost. (annars står nått annat i dina uppgifter du fått)

One.com/B-one:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
/** Namnet på databasen du vill använda för WordPress */
define('DB_NAME', 'namnetpådittdomän_se');
 
/** MySQL databasens anvandarnamn */
define('DB_USER', 'namnetpådittdomän_se');
 
/** MySQL databasens losenord */
define('DB_PASSWORD', 'ange-ditt-databaslösenord');
 
/** MySQL server */
define('DB_HOST', 'localhost');

Där ‘namnetpådittdomän_se’ betyder att har du domänen www.kludd.se så skall det står kludd_se

Cliche Webbhotell:

Man upprättar själv databasen via sin kontrollpanel och där man även får se vilka uppgifter man ska ange.

OBSERVERA!
Från och med version 3.0 och nyare skall man också lägga till 8 rader med unika nycklar/fraser och på rad 45 börjar detta (i filen för v3.0.1) och står enligt nedan.

1
2
3
4
5
6
7
8
define('AUTH_KEY',     'ange en unik fras');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'ange en unik fras');
define('LOGGED_IN_KEY',  'ange en unik fras');
define('NONCE_KEY',    'ange en unik fras');
define('AUTH_SALT',    'ange en unik fras');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'ange en unik fras');
define('LOGGED_IN_SALT',  'ange en unik fras');
define('NONCE_SALT',    'ange en unik fras');

Här skall man då ersätta alla dessa ovanstående så det ser ut i den här stilen:

OBS! Dessa nedanstående koder ska du inte använda, utan skapa egna

define('AUTH_KEY',     'qDwfCR,qI/Vp|eXL=w|%],+-jc_v-x>aNaj[:_f<bDf_-`}O;W)p0$cdK_jz`fdy');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'L]^&7&P3;F-dU<0ZrNrJKkw/x,YY.cQmP* a{|js22O=C(y%uX|51t`g1-Gd!Ti-');
define('LOGGED_IN_KEY',  ')C,D!T7b!z@fl70}yvg-W=23L(!-NbB~]Ju/vWI/Y-mR1]VXb5N5^JE`w|$NY:<o');
define('NONCE_KEY',    '+N*R<P2`g br{{zG+hP-4`-Y&VLiN8/g2{28yNZJGsk$>6-k:VmstX+WtHgv++v2');
define('AUTH_SALT',    's8j.(#/_+|!|1rHz!rT HeS$>9f}f5z3|>:$VVtqFhN-x6+%aV|+4-e<qw;fo<3u');
define('SECURE_AUTH_SALT', '7/H|~H6]U#mVL%t*jt.6*j`zQ.9lAR%Y+0Co*p`Jq4f[@s+H>jnC[bhBV!im()#`');
define('LOGGED_IN_SALT',  'cOwEJ+f.T0QiL2DF<7[c0.heNtikR-/h+G!H{+nM|VL5f_ae.!g|yvHu.j#E-=4G');
define('NONCE_SALT',    'n4(Z#|Npr8i8&nZ`E+(,*?sP64&qHVV{54eEGP-uBu L5fdWzZR]O||z}k/q[xau');

Enklast göra detta är att då gå HIT till WordPress egen sida, kopiera där alla 8 raderna kod (som är unika och uppdateras varje gång man besöker sidan) som dyker upp på skärmen. Lägg in den kopierade koden istället för de ”tomma raderna” i din fil med den kod ju just kopierat från den sidan. Du ska alltså kopiera in/skriva över de befintliga

 • När allt detta ovanstående är klart så väljer du att spara filen och väljer ”spara som” och kallar filen för wp-config.php
 • Skicka sedan upp denna filen.
 • Därefter så går du i ditt surfprogram till adressen http://dit_du_laddat_upp_wordpress/wp-admin/install.php (ofta så hamnar man där bara man besöker sidan sin)
 • Då startar en installationsguide om du angivit allt rätt i filen.
 • Följ sedan guiden och uppge namn och e-post osv.

Sen när denna är klar så skall där stå en länk du kan klicka på för att komma till din wordpressinstallation.

OBS! Glöm inte att anteckna det namn&lösenord som också står där som du behöver för att logga in.

Sen är det bara att greja vidare med språk, tema osv. – lycka till.

Det fungerar inte!
Kontrollera då att du döpt filen till wp-config.php – den får inte heta wp-config.php.txt som är lätt att den gör om du använder Anteckningarna.

Ytterligare en (eller flera) WordPress på sidan:

Skulle du vilja ha en ytterligare WordPress på din sida för att t.ex. kunna labba med nya teman eller så kan du ladda hem WordPress på länken ovan och packa upp denna till den plats/adress du skall ha den. (Men har du Manufrog så är det bara att logga in på cPanel och installera ytterligare en WordPress men du måste då välja en annan katalog än den du redan har.)

Men sen måste du ju få till databasen och det som då absolut är enklast (utan att skapa nya databaser m.m.) är att kopiera den befintliga filen wp-config.php som jag beskrivit här ovan (som du har till den WordPress du redan har) och göra en liten ändring i den och sen skicka upp den till denna nya WordPress du håller på installera.

Vad som skall göras är ju att under dessa tidigare rader jag beskrivit här ovan så finns en längre ner där det står:

$table_prefix = 'wp_';

Vad du här behöver göra är att ändra detta prefix som här står som:

'wp_'

Döp om ordet wp_ till nått annat så kommer de tabeller som hör till denna nya att då få detta namn i början så på det viset skiljer man dem åt i databasen.

Ladda sedan upp filen och starta installationen som beskrivs här ovan.

Fler WordPresstips »

css.php